Thursday, October 18, 2007

Chinese-English

Continuing on the English-Chinese vocab, i have merged the two previous lists into one.
If you have any English-Chinese words, especially common words used among Christian circles,
please do write.

Thanks.
1. Bible study = Cha(2) jing(1)

2. Prayer Meeting = Dao(3) Gao(4) hui(4)

3. Sunday service = zhu(3) ri(4) chong(2) Bai(4)

4. Cell Group = xiao(3) zu(3) xi(4) bao(1)
(Cell = xi bao , small group = xiao zu)

5. Christmas = sheng(4) dan(4) jie(2)

6. Easter = Fu(4) huo(2) jie(2)

7. Resurrection Fu(4) huo(2)

8. Good Friday = shou(4) nan(4) jie(2)

9. santa Claus = Sheng(4) Dan(4) lao(2) ren(2)

10. Saints = Sheng(4) tu(2)

11. Spiritual Warfare = Shu(3) Ling(2) zhen(1) Zhan(4)
(Spiritual = Shu Ling, warfare = zhen zhan)

12. Satan = Mo gui / Sa (3) dan (4)

13. Praise and worship = Jing (4) Bai (4) zan (4) Mei (3)

14. Pray Unceasingly = Bu(4) Zhu(4) de(4) dao(3) gao(4)

15. Prince of Peace = Ping(2) an(1) de(4) jun(1) wang(2)

16. Give Thanks = Gan(3) En(1)

17. Difficulty = Kun(4) Nan (2)

18. Fast and Pray = Jing(4) Shi(2) dao(3) gao(4)

19. Yahweh = Ye(2) He (2) Hua(2)

20. Faith = Xin(4) Xin(1)

21. hope = xi(1) wang(4)

22. Persevere = Ren(3) Nai(4)

23. Baptism xi li

24. Spiritual leadership su ling ling xiu

25. Spiritual growth su ling cheng zhang

26. Good news hao xiao xi

27. Gospel fu yin

28. Evangelizing chuan fu yin

29. Disciple men tu

30. Discipleship men tu xun lian

31. Salvation jiu en

32. Redemption jiu shu

33. Grace & mercy lian min en dian

34. Justification cheng yi

35. Mission xuen jiao

36. Christian ji du tu

37. Trinity san wei yiti de shen

38. Heavenly Father tian fu

39. Son of God shen zi

40. Children of God shen de er nv

41. Holy Spirit Sheng Ling

42. Spiritual Gifts su ling ern ci

43. Pentecostal wu xun jong

44. Charismatic ling ern

45. Speak in tongues jiang fang yuan

46. Prophecy yi yuan

47. Revelation ci shi qishi

48. Hell di yue

49. Heaven tian tang

50. Sin zui

51. Righteousness gong yi

52. Fellowship tuan qi

53. Rapture bei ti

54. Angels tian shi

55. Spiritual su ling de zhen zan

No comments: